Reklamy

Twitter Facebook Google Plus
 

Výpočet a zaokrouhlování DPH

Beta verze formuláře umožňuje velmi přesně nastavit, jakým způsobem DPH vypočítat. Měly by být nastavitelné všechny myslitelné varianty výpočtů.

 • Zaokrouhlit částku: - Různé způsoby zaokrouhlení výsledné částky faktury na celé koruny.
  • Nezaokrouhlovat
  • Výslednou bez danění - Výslednou částku zaokrouhlí a vyrovnání přidá na fakturu jako položku s nulovou sazbou DPH.
  • Výslednou a zaokrouhlení zdanit - Zaokrouhlí na celé koruny jednotlivé sazby DPH, vyrovnání zdaní a přidá na fakturu jako položku s patřičnou sazbou DPH.
  • Výslednou a znovu vypočítat DPH - Zaokrouhlí na celé koruny jednotlivé sazby DPH, vyrovnání přidá na fakturu jako položku s nulovu sazbou DPH. Ale v přehledu DPH provede znovu výpočet daně shora a zdaní tak celou částku. Pravděpodobně poslední nám známý pokyn Ministerstva financí České republiky uvádí jako správnou tuto variantu.
 • Zaokrouhlit DPH: - Zaokrouhlí vypočtené DPH na faktuře na celé koruny.
  • Nezaokrouhlovat
  • Sečtené sazby DPH - Zaokrouhlí DPH pro jednotlivé sazby v přehledu.
  • Jednotlivé položky faktury - Zaokrouhlí DPH na u každé položky faktury.
 • Vypočítat DPH: - Určí způsob výpočtu DPH
  • Připočíst k ceně (zdola: § 37/1) - DPH se přičte k částce zadané do kolonky Cena podle zákona o DPH § 37/1.
  • Vypočítat z ceny (shora: § 37/2) - DPH se vypočítá z částky zadané do kolonky Cena podle zákona o DPH § 37/2.
 • V přehledu DPH: - Určí způsob sestavení přehledu DPH
  • Sečíst položky faktury - Spočítá sumu všech položek faktury.
  • Znovu vypočítat daň - Sečte pouze základy a znovu provede výpočet DPH. Při velkém množství průběžně zaokrouhlovaných položek faktury se mohou čísla značně lišit.

Názory

Zdeněk Hintermüller 11. 7. 2019 15:50:12

Dobrý den,

jde prosím nějak vyplnit fakturu s přenesenou daňovou povinností tak, aby byla uvedena sazba DPH, ale vyčíslena v Kč jako nulová?

Děkuji

Zdeněk Hintermüller 11. 7. 2019 16:56:48

Dobrý den,

jde prosím nějak vyplnit fakturu s přenesenou daňovou povinností tak, aby byla uvedena sazba DPH, ale vyčíslena v Kč jako nulová?

Děkuji

Váš názor

Pouze přihlášení uživatelé mohou přidávat své názory.

Proč využít našich služeb?

 • Cena - služby jsou zcela zdarma
 • Dostupnost - k Vašim fakturám máte přístup z jakéhokoli místa s připojením na internet, například i z mobilního telefonu
 • Ochrana dat - O zálohování se postaráme za Vás - každý den je vytvářeno několik záloh Vašich dat na různá místa
 • Bezpečnost - bezpečí Vašich dat je pro nás velmi důležité
 • Stabilita - dostupnost serveru se dlouhodobě drží u 100%
 • Rychlost - ovládání systému je intuitivní a jednoduché, fakturu zvládnete vytvořit a odeslat bějem několika sekund
 • Flexibilita - systém je neustále vylepšován podle potřeb našich klientů
 • Šetrnost - ušetřete čas i peníze
Při použítí této volby nedojde k automatickému odhlášení.
Používejte pouze na počítačích, kterým důvěřujete nebo se po skončení práce nezapomeňte ručně odhlásit.