Reklamy

Twitter Facebook Google Plus
 

Aktuální dokumenty

Abych mohl v klidu nabízet placené tarify jsem si nechal vytvořit novou smluvní dokumentaci. Je v duchu původních podmínek, jen tentokrát s pomocí advokáta.

Původní podmínky použití

Následující podmínky upravují vztah mezi uživatelem a provozovatelem portálu (služby) fakturyOnline.eu

 1. Za správnost vygenerovaných faktur odpovídá vždy uživatel, který je povinen doklad zkontrolovat, zda odpovídá platným právním normám nebo jiným podmínkám jeho použití.

 2. Provozovatel neručí za škody vzniklé zneužitím přistupových údajů klientů. Je v zájmu uživatele zvolit si bezpečné heslo (dlouhé, použít malá i velká písmena, čísla) a zacházet s nimi obezřetně. Provozovatel nebude nikdy vyžadovat zasílání hesla e-mailem nebo jinou formou komunikace. Před zadáním přístupových údajů je uživateli doporučeno v adresním řádku zkontrolovat, zda-li se opravdu nachází na webu www.fakturyonline.eu

 3. Uživatel souhlasí, že nemá nárok na úhradu jakékoli škody spojené s užíváním služby. Provozovatel se vždy pokusí udělat vše potřebné k bezproblémovému běhu služby.

 4. Provozovatel si vyhrazuje právo jakéhokoliv změny pravidel nebo úpravy služby bez nutnosti předchozího oznámení uživatelům. To je samozřejmě krajní varianta, provozovatel se bude snažit vždy na jakoukoli změnu upozornit s dostatečným předstihem na webu nebo e-mailem.

 5. Uživatel dává souhlas k zpracování a uchovávání všech jím zadaných údajů za účelem vytváření a uchovávání faktur. Provozovatel souhlasí, že tyto údaje nepředá třetím stranám, ani ji sám nevyužije k jiným účelům bez předchozího souhlasu uživatele.

 6. Provozovatel si vyhrazuje autorská práva na celý portál vyjma údajů zadaných uživateli, které zůstávají majetkem uživatele.

 7. Provozovatel neručí za způsob, ani účely, ke kterým budou uživatele službu používat. Nicméně v případě zneužívání portálu k jiným účelům, než očekávané vytváření a archivace faktur si provozovatel vyhrazuje právo zamezit uživateli používat službu bez předchozího upozornění nebo jakékoli náhrady.

 8. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah internetových stránek třetích subjektů, které lze navštívit prostřdenictvím jeho stránek, ani za obsah této služby vložený uživateli.

Proč využít našich služeb?

 • Cena - služby jsou zcela zdarma
 • Dostupnost - k Vašim fakturám máte přístup z jakéhokoli místa s připojením na internet, například i z mobilního telefonu
 • Ochrana dat - O zálohování se postaráme za Vás - každý den je vytvářeno několik záloh Vašich dat na různá místa
 • Bezpečnost - bezpečí Vašich dat je pro nás velmi důležité
 • Stabilita - dostupnost serveru se dlouhodobě drží u 100%
 • Rychlost - ovládání systému je intuitivní a jednoduché, fakturu zvládnete vytvořit a odeslat bějem několika sekund
 • Flexibilita - systém je neustále vylepšován podle potřeb našich klientů
 • Šetrnost - ušetřete čas i peníze
Při použítí této volby nedojde k automatickému odhlášení.
Používejte pouze na počítačích, kterým důvěřujete nebo se po skončení práce nezapomeňte ručně odhlásit.