Reklamy

Twitter Facebook Google Plus
 

Číselné řady faktur

První z často požadovaných inovací byla zkušebně zavedena. V nastavení přibyla záložka Řady. Konečně se podařilo najít dostatečně jednoduché řešení, které umožní prakticky libolné nastavení a zároveň nebude komplikovat život uživatelům, kteří o pokročilé nastavení číselných řad nestojí. Zatím nastavitelné pouze pro příjmové doklady, ale pokud se osvědčí, objeví se i ve fakturách.

Princip spočívá ve vytvoření šablony, podle které se budou čísla generovat. Můžete si vybrat z několika předpřipravených, pokud Vám nevyhovují, můžete si vytvořit vlastní.

Šablona může obsahovat libovolné znaky mimo * < > [ ] = + " \ /. Všechny platné znaky se prostě přepíší. Výjimku tvoří pouze složené závorky { } a znaky v nich obsažené. Ty totiž budou nahrazeny podle jejich významu. Povolené jsou:

 • R - Aktuální rok
 • M - Aktuální měsíc
 • D - Aktuální den
 • čísla 1 až 9 - Počítadlo. Číslo určuje, kolik znaků mu bude vyhrazeno.

Od teorie k praxi. Například pro nejčastěji používanou řadu skládající se z Roku a pořadového čísla faktury, kterému jsou vyhrazeny 3 místa (např 2011001) je šablona {R3}. Pokud chcete někam doplnit nějaký další znak, stačí jej dopsat vně závorek. Např. číslo skládající se z roku, měsíce a čtyřmístného čísla, které jsou oddělené písmeny (R2011M10Č0004) zapíšete jako R{R}M{M}Č{4}. Vše mimo složené závorky zůstalo na místech a jejich obsah se nahradil podle seznamu výše.

Aktuální hodnota počítadla se určuje stejně jako doteď (doklad s nejnovějším datem vystavení + 1) s tím rozdílem, že se berou v úvahu jen čísla dokladů odpovídající šabloně. Je tedy možné používat více číselných řad najednou. Jen je potřeba ohlídat, aby nebyly zaměnitelné. Problémem by byly například vzory 0{3} a {4}, kde by u prvních 999 faktur druhé řady nebylo možné rozpoznat, zda nebyly vytvořeny podle prvního vzoru, měly by totiž na prvním místě také znak 0. Řešením je používat stejně dlouhá počítadla (0{4}, {4}) nebo nepoužívat statická čísla (A{3} a {4}), ostatní znaky zaměnitelné nejsou.

Názory

Zatím nikdo nesdělil svůj názor. Buďte první.

Váš názor

Pouze přihlášení uživatelé mohou přidávat své názory.

Proč využít našich služeb?

 • Cena - služby jsou zcela zdarma
 • Dostupnost - k Vašim fakturám máte přístup z jakéhokoli místa s připojením na internet, například i z mobilního telefonu
 • Ochrana dat - O zálohování se postaráme za Vás - každý den je vytvářeno několik záloh Vašich dat na různá místa
 • Bezpečnost - bezpečí Vašich dat je pro nás velmi důležité
 • Stabilita - dostupnost serveru se dlouhodobě drží u 100%
 • Rychlost - ovládání systému je intuitivní a jednoduché, fakturu zvládnete vytvořit a odeslat bějem několika sekund
 • Flexibilita - systém je neustále vylepšován podle potřeb našich klientů
 • Šetrnost - ušetřete čas i peníze
Při použítí této volby nedojde k automatickému odhlášení.
Používejte pouze na počítačích, kterým důvěřujete nebo se po skončení práce nezapomeňte ručně odhlásit.