Reklamy

Twitter Facebook Google Plus
 

Výpočet a zaokrouhlování DPH

Beta verze formuláře umožňuje velmi přesně nastavit, jakým způsobem DPH vypočítat. Měly by být nastavitelné všechny myslitelné varianty výpočtů.

 • Zaokrouhlit částku: - Různé způsoby zaokrouhlení výsledné částky faktury na celé koruny.
  • Nezaokrouhlovat
  • Výslednou bez danění - Výslednou částku zaokrouhlí a vyrovnání přidá na fakturu jako položku s nulovou sazbou DPH.
  • Výslednou a zaokrouhlení zdanit - Zaokrouhlí na celé koruny jednotlivé sazby DPH, vyrovnání zdaní a přidá na fakturu jako položku s patřičnou sazbou DPH.
  • Výslednou a znovu vypočítat DPH - Zaokrouhlí na celé koruny jednotlivé sazby DPH, vyrovnání přidá na fakturu jako položku s nulovu sazbou DPH. Ale v přehledu DPH provede znovu výpočet daně shora a zdaní tak celou částku. Pravděpodobně poslední nám známý pokyn Ministerstva financí České republiky uvádí jako správnou tuto variantu.
 • Zaokrouhlit DPH: - Zaokrouhlí vypočtené DPH na faktuře na celé koruny.
  • Nezaokrouhlovat
  • Sečtené sazby DPH - Zaokrouhlí DPH pro jednotlivé sazby v přehledu.
  • Jednotlivé položky faktury - Zaokrouhlí DPH na u každé položky faktury.
 • Vypočítat DPH: - Určí způsob výpočtu DPH
  • Připočíst k ceně (zdola: § 37/1) - DPH se přičte k částce zadané do kolonky Cena podle zákona o DPH § 37/1.
  • Vypočítat z ceny (shora: § 37/2) - DPH se vypočítá z částky zadané do kolonky Cena podle zákona o DPH § 37/2.
 • V přehledu DPH: - Určí způsob sestavení přehledu DPH
  • Sečíst položky faktury - Spočítá sumu všech položek faktury.
  • Znovu vypočítat daň - Sečte pouze základy a znovu provede výpočet DPH. Při velkém množství průběžně zaokrouhlovaných položek faktury se mohou čísla značně lišit.

Názory

Zatím nikdo nesdělil svůj názor. Buďte první.

Váš názor

Pouze přihlášení uživatelé mohou přidávat své názory.

Proč využít našich služeb?

 • Cena - služby jsou zcela zdarma
 • Dostupnost - k Vašim fakturám máte přístup z jakéhokoli místa s připojením na internet, například i z mobilního telefonu
 • Ochrana dat - O zálohování se postaráme za Vás - každý den je vytvářeno několik záloh Vašich dat na různá místa
 • Bezpečnost - bezpečí Vašich dat je pro nás velmi důležité
 • Stabilita - dostupnost serveru se dlouhodobě drží u 100%
 • Rychlost - ovládání systému je intuitivní a jednoduché, fakturu zvládnete vytvořit a odeslat bějem několika sekund
 • Flexibilita - systém je neustále vylepšován podle potřeb našich klientů
 • Šetrnost - ušetřete čas i peníze
Při použítí této volby nedojde k automatickému odhlášení.
Používejte pouze na počítačích, kterým důvěřujete nebo se po skončení práce nezapomeňte ručně odhlásit.
SSL umožňuje ověřit identitu serveru a zabezpečuje spojení mezi prohlížečem a serverem proti odposlouchávání nebo podvržení přenášených dat.
Doporučujeme deaktivovat pouze v případě, že technologie způsobuje nějaké problémy.